Sedm vzorců v myšlení a prožívání. Sedm překážek ke spokojenému životu. Sedm závojů mysli.

Během sedmi setkání zjistíš, jaké hry hraje Tvůj mozek sám na sebe. Oklame sám sebe stejně, jako by měl před očima závoj. Takový Závoj bývá vyrobený ze strachu, špatné minulé zkušenosti, navyklých myšlenek nebo zásadního omylu v posuzování světa.

Čím víc prokoukneš Závoje, tím se budeš cítit svobodněji. Budeme se jimi zabývat z psychologického, terapeutického i psychospirituálního směru. Na každém setkání zažiješ jednu nebo dvě meditace přesně cílené na daný Závoj. Po setkání dostaneš jejich nahrávku.

Cyklus meditačních setkání Sedm závojů mysli Ti pomůže přestat na svět jen reagovat a začít na něj vědomě odpovídat. Lépe pochopíš, jak funguje systém jménem “lidská bytost” a tím i jak s ním lépe zacházet.